Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Vlastník vozidla

Kto je vlastník vozidla?

Vlastník vozidla je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v osvedčení o evidencii vozidla zapísaná ako majiteľ - vlastník. 

Rozdiel medzi držiteľom a vlastníkom vozidla

Držiteľ motorového vozidla  je podľa  zákona č. 106/2018 Z. z..  o prevádzke vozidiel v cestnej premávke osoba, na ktorú je vozidlo prihlásené v  evidencii vozidiel  a ktorá je zapísaná v dokladoch vozidla.

Držiteľ vozidla je teda vlastne používateľ vozidla, ktorý nemusí byť zhodný s vlastníkom. Môže ísť napríklad o prípad, keď je vlastníkom vozidla lízingová spoločnosť, ale vozidlo využíva osoba, ktorá lízing  platí. Rovnako v prípade firemného vozidla je ako držiteľ zapísaný konkrétny zamestnanec, ale vlastníkom automobilu je spoločnosť, ktorá ho zamestnáva.