Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Lízingová spoločnosť

Čo je lízingová spoločnosť?

Lízingová spoločnosť, známa aj pod označením  leasingová spoločnosť, je právnická osoba, ktorá poskytuje financovanie kúpy predmetu lízingu prostredníctvom  lízingu.Predmetom lízingu môžu byť osobné vozidlá, úžitkové vozidlá i nákladné automobily, ale i iné dopravné prostriedky, stroje, technológie, počítače i nehnuteľnosti. 

Lízingová spoločnosť, ktorá prenajíma nájomcovi majetok, je majiteľom prenajímaného majetku. Vzťahy medzi nájomcom a lízingovou spoločnosťou upravuje tzv. lízingová zmluva, ktorej súčasťou je aj splátkový kalendár. Po ukončení lízingovej zmluvy sa vlastnícke práva prevedú na nájomcu alebo ostanú lízingovej spoločnosti v závislosti od typu lízingu (operatívny lízing / finančný lízing).