Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Trvalý príkaz

Čo je trvalý príkaz?

Trvalý príkaz je príkaz majiteľa bankového účtu pre jeho banku, aby vyplácala rovnakú sumu v pravidelných časových intervaloch tomu istému príjemcovi.

Trvalý príkaz v poistení

Trvalý príkaz sa uplatňuje aj v prípade platieb poistného. Poistník zadá vo svojej banke príkaz, aby z jeho účtu vyplácala rovnakú sumu v pravidelných časových intervaloch jeho poisťovni. Ako variabilný symbol pri trvalom príkaze sa používa číslo poistnej zmluvy alebo iný identifikátor dohodnutý s poisťovňou. Trvalý príkaz treba nastaviť tak, aby platbu poisťovňa obdržala do dátumu splatnosti poistného. Iným spôsobom platby poistného môže byť napríklad inkasný príkaz.