Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Číslo poistnej zmluvy

Čo je číslo poistnej zmluvy?

Číslo poistnej zmluvy je dôležitý identifikačný znak každej poistnej zmluvy,, ktorý má zvyčajne podobu 10-miestneho čísla.

Na čo slúži číslo poistnej zmluvy?

Číslo poistnej zmluvy slúži ako presný rozlišovací prvok  pre identifikáciu zmluvy i poisteného. Poisťovňa podľa tohto čísla v prípade potreby jednoducho vyhľadá konkrétnu poistnú zmluvu. Číslo poistnej zmluvy je potrebné mať vždy poruke napríklad pri kontaktovaní asistenčnej služby alebo pri hlásení poistnej udalosti. Často sa používa napríklad aj ako variabilný symbol pri platbách za poistné.