Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Dátum splatnosti poistného

Čo je dátum splatnosti poistného?

Dátum splatnosti poistného je najneskorší deň povinnosti pripísania platby poistného na účet poisťovateľa. 

Prečo je dátum splatnosti dôležitý?

Tento  dátum  je dôležitý nielen kvôli včasnému plateniu poistného, ale v prípade PZP aj v súvislosti s platnosťou poistenia. Poistenie zodpovednosti totiž podľa zákona o PZP zaniká, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti, maximálne však na dobu troch mesiacov. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

Mnohé poisťovne svojich klientov na dátum splatnosti poistného upozorňujú, spravidla prostredníctvom e-mailovej správy, ktorú klientovi pošlú niekoľko dní pred nasledujúcim dátum splatnosti.