Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Opotrebenie

Čo je opotrebenie?

Opotrebenie, známe aj pod pojmom amortizácia, znamená postupné znižovanie kvality a zhoršovanie vlastností veci, v dôsledku ktorého dochádza k zníženiu hodnoty majetku za určité obdobie. Rozlišujeme opotrebenie fyzické a morálne.

Fyzické vs. morálne opotrebenie

  • fyzické opotrebenie - ide o technické opotrebenie alebo znehodnotenie používaním v prevádzke,  

  • morálne opotrebenie - súvisí vždy s technickým pokrokom spôsobujúcim výrobu lacnejších a výkonnejších strojov a zariadení. 


V poisťovníctve sa opotrebenie zohľadňuje napríklad v rámci povinného zmluvného poistenia vozidla, kde sa miera opotrebenia stanovuje podľa veku vozidla a najazdených kilometrov. Poisťovňa pritom môže, ale nemusí pri PZP amortizáciu uplatňovať.