Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Objem valcov

Čo je objem valcov?

Objem valcov, označovaný aj ako zdvihový objem valcov alebo ako objem motora, je číselné vyjadrenie fyzikálnej vlastnosti motora. Vyjadruje sa v cm3. 

Objem valcov a poistenie

Objem valcov patrí k základným parametrom, ktoré ovplyvňujú cenu   povinného zmluvného poistenia. Čím je objem a výkon motora vyšší, tým je cena PZP spravidla vyššia.  

K ďalším parametrom ovplyvňujúcim výšku poistného patria napríklad napríklad značka a model vozidla, jeho použitie, lokalita bydliska, vek držiteľa vozidla, dĺžka bezškodového priebehu alebo to, či auto poisťuje fyzická alebo právnická osoba. Každá poisťovňa však pri výpočte poistenia môže brať do úvahy inú kombináciu parametrov.