Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Držiteľ motorového vozidla

Kto je držiteľ motorového vozidla?

Držiteľ motorového vozidla, skrátene aj držiteľ vozidla, je podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke osoba, na ktorú je vozidlo prihlásené v evidencii vozidiel a ktorá je zapísaná v dokladoch vozidla.

Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky a každý držiteľ motorového vozidla musí mať zo zákona uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel.

Rozdiel medzi držiteľom a vlastníkom vozidla

Vlastník vozidla je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v osvedčení o evidencii vozidla zapísaná ako majiteľ - vlastník. Držiteľ vozidla je vlastne používateľ a nemusí byť zhodný s vlastníkom. Môže ísť napríklad o prípad, keď je vlastníkom vozidla lízingová spoločnosť, ale vozidlo využíva osoba, ktorá lízing platí. Rovnako v prípade firemného vozidla je ako držiteľ zapísaný konkrétny zamestnanec, ale vlastníkom automobilu je spoločnosť, ktorá ho zamestnáva.