Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Flotilové poistenie

Čo je flotilové poistenie?

Flotilové poistenie je poistenie vozidiel určené pre podnikateľov, ktorí vlastnia viacero áut. Ide o hromadné poistenie, ktoré prostredníctvom jednej zmluvy poistí viac áut za výhodnejších podmienok.  Pre každé vozidlo flotily je však možné zvoliť si rozsah poistného krytia alebo výšku limitu plnenia. 

Typy flotilového poistenia

Poisťovne ponúkajú flotilové poistením spravidla pri poistení 5 a viac vozidiel, a to ako:

  • flotilové povinné zmluvné poistenie  zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

  • flotilové havarijné poistenie, ku ktorému je možné spravidla objednať aj pripoistenia (napríklad pripoistenie čelného skla, úrazu, batožiny, asistenčné služby, GAP a ďalšie).  

S flotilovým poistením sa v porovnaní s individuálnym poisťovaním jednotlivých vozidiel spájajú výhody najmä v podobe nižších sadzieb poistného či iných zliav a zvýhodnení. Výhodami sú tiež jedna úhrada za všetky vozidlá, jednotný výročný deň pre všetky vozidlá vo flotile, jednoduchý spôsob zaradenia a vyradenia poisťovaných vozidiel a ďalšie.