Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

GAP

Čo je GAP?

GAP je skratkou pre anglický výraz Guaranteed Asset Protection, čo znamená poistenie finančnej straty. Toto poistenie nadväzuje na havarijné poistenie. V prípade totálnej škody na vozidle alebo jeho krádeže je poistenému z tohto poistenia vyplatený rozdiel medzi nadobúdacou hodnotou vozidla a plnením z havarijného poistenia. 

Aký je rozdiel medzi havarijným a GAP poistením? 

Havarijné poistenie  kryje vozidlo iba do hodnoty trhovej ceny auta. Kryje totiž reálne vzniknutú škodu a tá je už po 3 - 4 rokoch od kúpy vozidla nižšia. V prípade totálnej škody alebo krádeže teda poistenému nezabezpečí 100-percentnú náhradu nákladov, ktorú vynaložil na jeho nadobudnutie. 

Poistenie GAP  kryje riziká finančnej straty vzniknutej v dôsledku odcudzenia vozidla i totálneho zničenia vozidla (pri havárii) alebo v dôsledku živelnej udalosti. Z GAP poistenia sa uhradí:

  • rozdiel poistného plnenia medzi nadobúdacou cenou vozidla a poistným plnením z havarijného poistenia,

  • spoluúčasť z dojednaného havarijného poistenia (ak je dojednané poistenie náhrady spoluúčasti).

Majiteľ vozidla teda dostane v prípade jeho krádeže alebo totálnej škody sumu, ktorá sa rovná obstarávacej cene vozidla.