Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zmiešané životné poistenie

Čo je zmiešané životné poistenie?

Zmiešané životné poistenie je druh životného poistenia, ktoré sa skladá zo životného poistenia pre prípad smrti alebo dožitia. Ide o kombináciu životného poistenia a dlhodobého sporenia. 

V prípade smrti poisťovňa vypláca dohodnutú poistnú sumu oprávneným osobám, v prípade dožitia dohodnutého veku alebo dohodnutej poistnej doby vypláca poisťovňa zaručenú poistnú sumu poistenému, a to jednorazovo alebo formou dôchodku. 

Poisťovňa môže poistenému vyplácať aj podiely na prebytkoch poistného z investícii rezerv - teda mimoriadne výnosy, ktoré sa poistenému vyplácajú v prípade, že vývoj úrokových sadzieb, škodovosti a/alebo úmrtnosti je lepší, ako sa predpokladalo.