Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Vznetový motor

Čo je vznetový motor?

Vznetový  motor je  druh   spaľovacieho motora, v ktorom sa zmes paliva a vzduchu zapaľuje pôsobením vysokej teploty vzduchu stlačeného v pracovnom priestore motora. Najčastejšie ide o naftový motor, označovaný aj ako dieselový motor. Vznetový motor pracuje najčastejšie ako štvortaktný, ale môže byť skonštruovaný aj ako dvojtaktný.

Palivá pre vznetový motor

Ako palivá sa najčastejšie používajú ťažšie odpariteľné látky, napríklad:

  • naftové motory: motorová nafta,

  • plynové motory: plyn, najčastejšie stlačený zemný plyn (CNG),

  • dvojpalivové motory: plyn alebo nafta.