Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Spaľovací motor

Čo je spaľovací motor?

Spaľovací motor v širšom zmysle je  stroj, ktorý spálením  motorového paliva premieňa túto chemickú látku na mechanický výkon. K spaľovaniu paliva pritom môže dochádzať v motore   alebo mimo neho. 

Piestový spaľovací motor

Pod spaľovacím motorom v užšom zmysle slova sa rozumie piestový spaľovací motor, v ktorého konštrukcii sa ako hlavný prvok mechanizmu, ktorý transformuje energiu z paliva na mechanickú prácu, používa piest. 

Práve tieto motory sa v technických zariadeniach používajú najčastejšie a takmer výhradne sa používajú aj pre pohon motorových vozidiel. Piestový spaľovací motor môže pracovať ako zážihový alebo ako vznetový motor.