Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Vzdanie sa nároku na poistné

Čo znamená vzdanie sa nároku na poistné?

Vzdanie sa nároku na poistné znamená, že v prípade nízkeho poistného alebo nízkeho preplatku poistného sa poistník alebo poisťovňa môže vzdať nároku na takéto poistné. Obvykle sa tak deje v prípade, že táto peňažná čiastka je nižšia ako náklady na jej získanie.

V prípade, že výhodu vo forme vzdania sa nároku na poistné poskytuje poisťovňa, ide o oslobodenie od platenia poistného. Deje sa tak v prípadoch, kedy poistník z dôvodu úplnej a trvalej invalidity nie je schopný vykonávať obchodnú činnosť alebo zamestnanie, ktoré prináša zisk alebo zárobok a z toho dôvodu ho poisťovňa oslobodí od povinnosti platiť poistné. Poistenie však zostáva naďalej v platnosti bez zmeny rozsahu poistného krytia.