Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Výročný deň poistenia

Čo je výročný deň poistenia?

Výročný deň poistenia je deň v roku, ktorý sa svojím číselným označením (dňom a mesiacom) zhoduje s dňom začiatku poistenia. Napríklad ak bol začiatok poistenia 17.4.2020, výročný deň poistenia bude vždy 17.4. Ak taký deň v danom mesiaci nie je, výročný deň pripadá na posledný deň tohto mesiaca.  

Výročný deň v PZP

Výročný deň je podstatný napríklad v povinnom zmluvnom poistení, konkrétne pri výpovedi poistnej zmluvy. Tú je potrebné doručiť do poisťovne najneskôr 6 týždňov (teda 42 dní) pred výročným dňom poistenia. Smerodajný je pritom dátum doručenia žiadosti do poisťovne, nie dátum jej odoslania.