Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Vstupný vek

Čo je vstupný vek?

Vstupný vek  je  vek poisteného, ktorý sa zisťuje ako rozdiel medzi rokom vzniku poistenia a rokom narodenia poisteného, teda medzi kalendárnym rokom začiatku poistenia a kalendárnym rokom narodenia poisteného. 

Vek v poistení

Napríklad pri   životnom poistení   môže mať poisťovňa určený maximálny  vstupný vek 70 rokov a za dieťa sa považuje osoba s maximálnym vstupným vekom 18 rokov. Od vstupného veku sa môže odvíjať aj výška poistného. 

V poistení je dôležitý tiež skutočný vek, nazývaný aj fyzický vek. Je to ozajstný vek fyzickej osoby alebo veci, ktorý zohľadňuje presný a úplný dátum narodenia alebo nadobudnutia. Skutočný vek nesmie byť mimo rámec sadzieb poisťovne, v opačnom prípade má poisťovňa právo poistnú zmluvu zrušiť.