Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Tuzemská nehnuteľnosť

Čo je tuzemská nehnuteľnosť?

Tuzemská nehnuteľnosť je nehnuteľnosť, teda budova, stavba alebo pozemok spojený so zemou pevným základom, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky

Poistenie tuzemskej nehnuteľnosti

Na zabezpečenie tuzemskej nehnuteľností pred živelnými udalosťami, vandalizmom, krádežou a ďalšími rizikami  slúži poistenie nehnuteľnosti. To má zabezpečiť, aby poistenému v prípade poistnej udalosti boli vyplatené peňažné prostriedky na odstránenie vzniknutých škôd na majetku, na ktoré sa poistenie vzťahuje

Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára pre rodinné domy, byty a bytové domy, rekreačné objekty, nebytové priestory i objekty vo výstavbe. Predmetom poistenia je samotná nehnuteľnosť, pričom zahŕňa všetky jej súčasti, ktoré sú napevno primontované k stenám (napríklad steny, okná, podlahy, inžinierske siete a podobne). Okrem toho je možné uzavrieť tiež poistenie domácnosti, ktorého predmetom sú všetky hnuteľné veci a predmety, ktoré tvoria zariadenie domu, bytu či chaty a slúžia na prevádzku domácnosti alebo na uspokojenie potrieb príslušníkov domácnosti.