Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Spaľovanie výfukových plynov

Čo je spaľovanie výfukových plynov?

Spaľovanie výfukových plynov je proces od vzniku výfukových plynov ako odpadových látok pri spaľovaní paliva  cez zachytávanie výfukových plynov filtrami až po spaľovanie takto zachytených látok.

Emisné normy

Keďže emisie z výfukových plynov vozidiel patria medzi hlavné zdroje znečistenia ovzdušia, európske  emisné normy stanovujú prijateľné limity pre emisie z výfukových plynov vozidiel, ktoré sa predávajú v členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Normy sa týkajú znižovania úrovne škodlivých látok, ako sú oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, uhľovodíky a pevné častice a sú navrhnuté tak, aby sa stávali čoraz prísnejšími.  

Zákonom stanovená povinná kontrola účinnosti spaľovania výfukových plynov z motora motorových vozidiel sa vykonáva prostredníctvom emisnej kontroly na stanici emisnej kontroly.