Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Samopoistenie

Čo je to samopoistenie?

Samopoistenie  je vytváranie peňažných rezerv, ktoré slúžia na krytie prípadných neočakávaných strát v podniku.  Na krytie môžu slúžiť vlastné prostriedky, úver alebo ich kombinácia. 

Výhody a nevýhody samopoistenia

Výhodou tohto spôsobu poistenia je, že podniku stačí vytvoriť zdroje len do výšky predpokladanej straty.  Nevýhodou je naopak to, že podnik musí mať neustále k dispozícii rezervu vo výške predpokladanej škody a nemôže prostriedky použiť na iný účel. Prostredníctvom samopoistenia sa preto odporúčajú kryť najmä také riziká, ktorých dôsledky neohrozia zásadným spôsobom hospodársky výsledok podniku (teda spravidla malé riziká s nízkou frekvenciou a závažnosťou) a ponechajú priestor aj pre udržanie úspor. 

Samopoistenie sa využíva spravidla vo veľkých priemyselných podnikoch, ktoré môžu na tento účel vytvoriť fondy alebo založiť vlastnú kaptívnu poisťovňu