Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Rizikovosť klienta

Čo je rizikovosť klienta? 

Rizikovosť klienta znamená mieru neistoty, či sa posudzované riziko vo vzťahu k poistenému bude vyvíjať pozitívne.

Rizikovosť klienta v PZP

Napríklad pri povinnom zmluvnom poistení stanovujú poisťovne ceny PZP individuálne, pričom berú do úvahy aj rizikové správanie klienta   z hľadiska jeho veku a trvalého bydliska - mladší vodič s vozidlom, ktoré je registrované vo väčšom meste, bude mať vyššie poistné ako starší vodič, ktorý má skúsenosti.

Najdôležitejším kritériom z hľadiska rizikovosti je však škodovosť klienta, ktorá sa posudzuje na základe počtu spôsobených škôd s poistným plnením zo strany poisťovne. Poistné poisťovňa navýši klientovi, ktorý za určité sledované obdobie spôsobil poistnú udalosť.