Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Právna asistencia

Čo je právna asistencia?

Právna asistencia je druh služby, ktorej úlohou je ochrana oprávnených záujmov poistenej osoby za podmienok stanovených v poistných podmienkach a v poistnej zmluve.

Poistenie právnej asistencie

Poistenie právnej asistencie je súčasťou viacerých typov poistení, napríklad:

  • poistenie vozidiel -  asistenčné služby zahŕňajú právnu asistenciu v prípade správneho a civilného sporu (právne poradenstvo, poskytovanie právnych informácií, analýza podkladov a podobne),

  • cestovné poistenie - právna asistencia je druh asistenčnej služby, ktorá umožňuje poistenému  získať informácie o právnom poriadku danej krajiny, jej pravidlách a postupoch,

  • poistenie asistenčných služieb pre domácnosť - právna asistencia zahŕňa napríklad právne podporu pri reklamáciách alebo právne zastupovanie v prípade súdneho sporu.