Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Podpis poistnej zmluvy

Čo je podpis poistnej zmluvy?

Podpis poistnej zmluvy  je úkon, ktorý potvrdzuje slobodnú vôľu poistníka a poisťovne smerujúci ku vzniku poistného krytia.  Podpis poistnej zmluvy však nie je podmienkou vzniku poistenia.

V súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka totiž poistenie vzniká:

  • podpisom zmluvy - bežný spôsob vzniku poistenia, pri ktorom poistenie vzniká okamihom podpisu zmluvy, ak nie je dohodnuté inak,

zaplatením prvého alebo  jednorazového poistného - pri tomto spôsobe nie je v niektorých prípadoch potrebné zmluvu podpisovať (napr. online poistenie, poistenie cez SMS, poistenie na diaľku cez telefón).