Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Ocenenie škody

Čo je ocenenie škody?

Ocenenie škody je ohodnotenie výšky vzniknutej škody, ktoré stanovuje rozsah vzniknutej škody v peňažnom vyjadrení. Ocenenie výšky škody sa vykonáva na základe: 

  • právnych predpisov - zákon, vyhláška alebo nariadenie vlády, ministerstva či iného štátneho úradu, ktorý stanovuje pravidlá fungovania fyzických osôb a právnických osôb vo väčšine situácií bežného života a 

  • cenových predpisov - stanovujúce výšku cien na základe určitých kritérií,

  • vzájomnej dohody zúčastnených strán.

Likvidácia poistnej udalosti

Ocenenie je súčasťou tzv. likvidácie poistnej udalosti - procesu, ktorý zahŕňa najmä obhliadky a ocenenie škody, na základe ktorého sa poskytuje poistné plnenie, resp. náhrada za vzniknutú poistnú udalosť.