Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Objem poistného

Čo je objem poistného?

Objem poistného je výška prijatého poistného za celé poistné odvetvie, poisťovňu, skupinu poistení alebo jednotlivé druhy poistenia.

V súvislosti s objemom poistného sa ďalej rozlišuje:

  • prijaté poistné -  poistné, ktoré bolo zaplatené poistníkmi a prijaté poistiteľom za sledované obdobie a v priebehu sledovaného obdobia bolo priradené k predpisu, 

  • kmeňové poistné - hodnotové vyjadrenie poistného kmeňa ako portfólia spravovaných dlhodobých zmlúv k stanovenému termínu. 

Objem prijatého poistného predstavuje základ príjmov poisťovne, teda jej výnosy.