Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Obhliadka nehnuteľnosti

Čo je obhliadka nehnuteľnosti?

Obhliadka  nehnuteľnosti  je  fyzická kontrola poškodení budovy a zariadenia domácnosti pred uzatvorením poistenia nehnuteľnosti alebo po vzniku poistnej udalosti.  

Obhliadka pred uzatvorením poistenia nehnuteľnosti

Pri bežnej nehnuteľnosti spravidla obhliadka pred uzatvorením poistenia nehnuteľnosti nie je potrebná. Poisťovňa môže vyžadovať obhliadku nehnuteľnosti, ktorej poistná suma prekročí určitý

stanovený limit (napríklad nehnuteľnosti s poistnou sumou nad 300 000 €). 

Obhliadka nehnuteľnosti po vzniku poistnej udalosti

Po vzniku poistnej udalosti je potrebné túto nahlásiť poisťovni a dohodnúť obhliadku poškodenej nehnuteľnosti,  pri ktorej poisťovňa dôkladne zisťuje reálny stav a poškodenia. Obhliadku spravidla realizuje technik, ktorý spíše zápis o škode, spraví fotodokumentáciu a poistníkovi odovzdá tlačivo na oznámenie škody, na základe ktorého poisťovňa poistnú udalosť zaregistruje. 

Po obhliadke môže poistník požiadať o výpočet výšky škody rozpočtom (bez nutnosti dokladovať faktúry za opravy) alebo likvidáciu podľa faktúr za opravy súvisiace s poškodením nehnuteľnosti.