Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Neplatnosť poistenia

Čo znamená neplatnosť poistenia?

Neplatnosť poistenia je stav, keď poistenie neposkytuje poistnú ochranu z dôvodov nesplnenia základných predpokladov uvedených v poistnej zmluve alebo stanovených v právnych predpisoch. Môže ísť napríklad o prípady, keď poistná udalosť vznikla na území mimo územnej platnosti poistenia, v inom čase, ako je čas dojednaný v poistnej zmluve, nepoisteným rizikom a podobne. 

Neplatná poistná zmluva

Podobne neplatná poistná zmluva je poistná zmluva, ktorá zanikla zo zákona alebo kde dojednávateľ poistenia (fyzická alebo právnická osoba, ktorá poistenie dojednáva) uviedol nepravdivé odpovede a údaje na otázky poisťovne.