Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Neplatná poistná zmluva

Čo je neplatná poistná zmluva?

Neplatná poistná zmluva je poistná zmluva, ktorá zanikla zo zákona alebo kde dojednávateľ poistenia (fyzická alebo právnická osoba, ktorá poistenie dojednáva) uviedol nepravdivé odpovede  a údaje na otázky poisťovne.

Neplatné poistenie

V prípade neplatnosti poistenia poistenie neposkytuje poistnú ochranu z dôvodov nesplnenia základných predpokladov uvedených v poistnej zmluve, napríklad ak poistná udalosť vznikla na území mimo územnej platnosti poistenia, v inom čase, ako je dojednaný v poistnej zmluve, nepoisteným rizikom a podobne.