Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Motorové palivo

Čo je motorové palivo?

Motorové palivo je látka alebo zmes používaná na vznik a udržanie procesu spaľovania motora. Medzi základné typy motorových palív sa zaraďujú: 

  • diesel (nafta), 

  • benzín,

  • plynné palivá

  • vodík  (H2  -  Hydrogen),

    • CNG (Compressed Natural Gas) - stlačený zemný plyn,

    • LPG  (Liquefied Petroleum Gas) - skvapalnený ropný plyn,

    • LNG (Liquefied Natural Gas) - skvapalnený zemný plyn.

Motorové palivo a poistenie

Vo všeobecnosti sa tvrdí, že benzínové autá majú v porovnaní s podobne výkonnými dieselovými motormi nižšie povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie. Poisťovne však druh motorového paliva pri výpočte poistného nezohľadňujú. Treba však upozorniť na to, že vozidlá s naftovým motorom môžu mať vyššiu obstarávaciu cenu, a to sa prejaví aj vo vyššej sadzbe poistného. Najnižšie PZP majú aktuálne elektromobily. Pri výpočte sú totiž elektromobily zaradené do najnižšej kubatúry, čo má výrazný vplyv na základnú časť poistného.