Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Diesel

Čo je diesel?

Diesel môže mať dva významy. Je to: 

  • iný výraz pre naftu, druh motorového paliva, 

  • skrátený výraz používaný pre dieselový motor (pozri naftový motor).

Aká je cena poistenia za diesel? 

Vo všeobecnosti sa tvrdí, že benzínové autá majú v porovnaní s podobne výkonnými dieselovými motormi nižšie povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie. Poisťovne však druh motorového paliva pri výpočte poistného nezohľadňujú. Treba však upozorniť na to, že vozidlá s naftovým motorom môžu mať vyššiu obstarávaciu cenu, a to sa prejaví aj vo vyššej sadzbe poistného. Najnižšie PZP majú aktuálne elektromobily. Pri výpočte sú totiž elektromobily zaradené do najnižšej kubatúry, čo má výrazný vplyv na základnú časť poistného.