Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Mimoriadne poistné

Čo je mimoriadne poistné?

Mimoriadne poistné je poistné zaplatené poistníkom jednorazovo, nad rámec  bežného poistného  počas trvania poistenia. 

Ako uhradiť mimoriadne poistné?

Ak je to dojednané v poistnej zmluve, poistník môže mimoriadne poistné uhradiť kedykoľvek v priebehu trvania poistenia, a to na základe žiadosti o vklad mimoriadneho poistného, ktoré poisťovateľ akceptoval. Poisťovňa pritom určí minimálnu výšku mimoriadneho poistného a má právo ju aj upravovať. Uhradením mimoriadneho poistného nedochádza k uzatvoreniu novej poistnej zmluvy.