Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Inkaso

Čo je inkaso?

Inkaso je bankový produkt, prostredníctvom ktorého sa vykonávajú inkasné platby. Jeho podstatou je  automatický a pravidelný bezhotovostný prevod peňazí v prospech účtu príjemcu platby, tzv. inkasanta.  

Inkaso poistného

Inkaso je zároveň jedným z možných spôsobov, ako zaplatiť poistné. Inkaso poistného je pokyn, kde poisťovňa dá banke príkaz k platbe poistného z účtu poistníka. Banka tento pokyn zrealizuje len v prípade, že poistník jej predtým udelil súhlas s týmto prevodom a výška inkasného príkazu nie je vyššia ako inkasný limit, ktorý bol stanovený poistníkom. 

O súhlas s inkasom na účte poistník žiada na základe tzv. mandátu na inkaso, ktorým poistník poisťovňu splnomocňuje na posielanie platobných príkazov do banky klienta na odpísanie sumy finančných prostriedkov z jeho účtu v súlade s platobnými príkazmi od poisťovne. 

Poznámka:Poznámka: Inkasom nie je možné uhradiť jednorazové poistné ani prvé poistné.