Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zvýšenie rizika

Čo je zvýšenie rizika?

Zvýšenie rizika  znamená nárast miery rizika v dôsledku pôsobenia negatívnych okolností

Po tom, ako došlo k uzatvoreniu poistnej zmluvy, poistník nesmie privodiť zvýšenie rizika ani povoliť jeho zvýšenie tretím osobám. Ak má poistník vedomosť o tom, že sa miera rizika po uzavretí poistnej zmluvy zvýšila, je o tom povinný informovať poisťovateľa, a to aj v prípade, že nastane bez jeho vôle. Poisťovňa má následne nárok na primerané zvýšenie poistného odo dňa zvýšenia rizika, ale zmluvu môže aj vypovedať alebo sa zbaviť povinnosti poskytnúť poistné plnenie.