Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zníženie rizika

Čo je zníženie rizika?

Zníženie rizika  znamená pokles miery rizika v dôsledku pôsobenia pozitívnych skutočností alebo vykonania preventívnych opatrení. Preventívne opatrenia znižujú mieru rizika ešte pred jeho vznikom. 

Zábrana škôd

Činnosť poisťovní zameraná na presadzovanie preventívnych opatrení, ktoré smerujú k znižovaniu rizika a rozsahu škôd, sa označuje ako zábrana škôd alebo zábranná činnosť. Zábranná činnosť sa realizuje vo forme poskytovania finančných prostriedkov a úverov na preventívne opatrenia a zariadenia, výchovou a propagačnou činnosťou.