Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zmluvné poistenie

Čo je zmluvné poistenie?

Zmluvné poistenie  je jedna z foriem poistenia, pri ktorej sa poistenie uzatvára zmluvou na povinnej alebo dobrovoľnej báze. Môže ísť pritom o:

  • povinné zmluvné poistenie  -  poistenie, pri ktorom povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu vyplýva zo zákona alebo iných nariadení (napríklad PZP, poistenie profesijnej zodpovednosti),

  • dobrovoľné zmluvné poistenie - poistenie, ktoré poistník uzatvorí dobrovoľne na základe zmluvy (napríklad havarijné poistenie, životné poistenie, poistenie domácnosti a podobne).

Zmluvné vs. zákonné poistenie

Špecifickou formou poistenia je tiež zákonné poistenie, pri ktorom povinnosť uzatvorenia poistenia vyplýva zo zákona.  Obsah poistenia, poistné a výška poistného plnenia sú stanovené právnym predpisom (napríklad zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a podobne). Zákonné poistenie na rozdiel od zmluvného poistenia nevzniká zmluvou, ale na základe zákona.