Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

živelná udalosť

Čo je živelná udalosť?

Živelná udalosť  je udalosť, ktorej vznik zapríčinilo pôsobenie  žživelného rizika. K živelným rizikám patria najmä povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, požiar, výbuch, blesk, víchrica, ľadovec, ťarcha snehu, pád predmetov, voda z vodovodných zariadení a ďalšie.

Živelné poistenie 

Škody na majetku, škody na zdraví alebo živote, ktoré vznikli pôsobením živelných rizík, sa označujú ako živelné škody. Živelné riziká možno poistiť prostredníctvom tzv. živelného poistenia. Takéto poistenie chráni majetok pred rizikom poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej udalosti a je súčasťou viacerých typov poistení - napr. havarijného poistenia, poistenia nehnuteľnosti a ďalších.