Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Združené poistenie

Čo je združené poistenie? 

Združené poistenie, známe aj pod označením kombinované poistenie,  znamená poistenie viacerých rizík na jednej poistnej zmluve.

Združené poistenie v praxi

V praxi ide v prípade združeného poistenia o zlúčenie viacerých rizík na jednej poistnej zmluve. Jedno riziko je spravidla základom poistenia a musí byť dojednané - napríklad živelné riziko v majetkovom poistení alebo úmrtie v životnom či úrazovom poistení

Kombinácia rizík môže byť:

  • pevná - bez možnosti výberu rizík,

  • voľná  - poistený si sám vyberá riziká podľa svojich potrieb.