Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zákonné poistenie

Čo je zákonné poistenie?

Zákonné poistenie  je jedna z foriem poistenia, pri ktorej povinnosť  uzatvorenia poistenia  vyplýva zo zákona.  Obsah poistenia, poistné a výška poistného plnenia sú stanovené právnym predpisom (napríklad zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a podobne). Zákonné poistenie teda spadá do kategórie verejného poistenia. 

Zákonné vs. zmluvné poistenie

Špecifickou formou poistenia je tiež zmluvné poistenie, pri ktorom povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu vyplýva zo zákona alebo iných nariadení (napríklad PZP, poistenie profesijnej zodpovednosti a podobne). Zákonné poistenie na rozdiel od zmluvného poistenia nevzniká zmluvou, ale na základe zákona.