Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zaistenie

Čo je zaistenie? 

Zaistenie, označované aj ako zaisťovacia činnosť, znamená poistenie poistenia, teda odovzdanie časti rizika prevzatého poisťovňou na zaisťovňu  - poisťovňu, ktorá podniká formou preberania časti rizika od poisťovní. Na poistnom plnení sa potom spravidla podieľajú poisťovňa so zaisťovňou v pomere, v akom si rozdelili riziko a poistné. 

Zaistenie okrem preberania poistných rizík postúpených poisťovňou alebo inou zaisťovňou zahŕňa tiež ohodnocovanie rizík a ich riadenie,  správu zaistených zmlúv, tvorbu technických rezerv a udržiavanie požadovanej miery solventnosti a správu umiestnenia prostriedkov technických rezerv a garančného fondu, poskytovanie plnenia zo zaistených zmlúv a poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti poisťovníctva.