Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zahraničná poisťovňa

Čo je zahraničná poisťovňa?

Zahraničná poisťovňa,  označovaná aj ako zahraničný poisťovateľ, je  právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie je členským štátom a ktorá má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti udelené v štáte, v ktorom má sídlo.

Zahraničná poisťovňa môže vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky len ­pro­stredníctvom svojej pobočky  a len v prípade, že jej bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti. O udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti zahaničnej poisťovni prostredníctvom jej pobočky rozhoduje Národná banka Slovenska.