Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Vyššia moc

Čo je vyššia moc?

Vyššia moc je udalosť alebo rozhodnutie, najčastejšie rozhodnutie štátnych orgánov alebo prírodná udalosť, ktoré sa nedajú ovplyvniť a ktoré spôsobia škodu. Táto zvláštna právna skutočnosť spočíva v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktorá zapríčiní poistnú udalosť.

Vyššia moc v poistení

Pokiaľ ide o poistenie majetku, vyššia moc je spravidla podmienkou pre vznik poistnej udalosti, teda náhodnej udalosti, ktorej nebolo možné zabrániť. V poistení zodpovednosti môže byť vyššia moc naopak z poistného krytia vylúčená.