Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Výkon motora

Čo je výkon motora?

Výkon motora je číselné vyjadrenie maximálnej sily motora. Vyjadruje sa v konských silách (skratka k) alebo kilowattoch (skratka kW). 

Výkon motora a poistenie

Výkon motora patrí k základným parametrom, ktoré ovplyvňujú cenu povinného zmluvného poistenia. Čím je výkon a objem motora vyšší, tým je cena PZP spravidla vyššia.  

K ďalším parametrom ovplyvňujúcim výšku poistného patria napríklad značka a model vozidla, jeho použitie, lokalita bydliska, vek držiteľa motorového vozidla, dĺžka bezškodového priebehu alebo to, či auto poisťuje fyzická alebo právnická osoba. Každá poisťovňa však pri výpočte poistenia môže brať do úvahy inú kombináciu parametrov.