Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Vinkulácia

Čo je vinkulácia? 

Vinkulácia je viazanie plnenia alebo práva v prospech práva inej osoby - najčastejšie veriteľa. 

Vinkulácia poistného plnenia

Vinkulácia poistného plnenia znamená obmedzenie práva na poistné plnenie v prospech tretej osoby - veriteľa. Týmto býva najčastejšie banka alebo lízingová spoločnosť, ktorá klientovi poisťovne poskytla úver. 

V prípade poistnej udalosti, napríklad totálnej škody na vozidle, je poisťovňa povinná uspokojiť najskôr pohľadávku finančnej inštitúcie, a až následne klienta. Podobne aj pri poistení nehnuteľnosti je poistná zmluva vinkulovaná v prospech banky, ktorá poskytla hypotéku. Znamená to, že v prípade poistnej udalosti poisťovňa najskôr vyplatí zostatok dlhu veriteľovi a zvyšnú časť poistného plnenia poukáže klientovi.