Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

VIN

Čo je to VIN?

VIN je skratka pre anglický výraz “Vehicle Identification Number”, čo znamená identifikačné číslo vozidla.  Je to číslo, ktoré prideľuje výrobca vozidlu ako jehojedinečný identifikátor.  VIN číslo sa prideľuje osobným motorovým vozidlám, autobusom, nákladným autám a motocyklom.

VIN je jedinečné 17-miestne označenie, ktoré pozostáva z kombinácie číslic a písmen. Vozidlám sa prideľuje na základe normy ISO 3779 - 1983, ktorá umožňuje univerzálnu identifikáciu na celom svete. Kód sa skladá z niekoľkých častí:

  • identifikačné číslo výrobcu - prvé 3 čísla alebo písmená,

  • identifikačné číslo modelu -  ďalších 6 znakov, 

  • rok výroby, montážny závod a výrobné číslo vozidla,  ktoré  popisuje konkrétne vozidlo, jeho   motor, prevodovku, výbavu atď.  

V čísle je teda zakódované, v ktorej krajine bolo vozidlo vyrobené, aký má obsah motora, akú má farbu, koľko je v ňom miest na sedenie a podobne. 

Kde sa nachádza VIN? 

Štítok s VIN číslom môže byť umiestnený na viacerých miestach vozidla, najčastejšie na prednej strane palubnej dosky na strane vodiča. Môže sa však nachádzať aj na stĺpiku dverí na strane vodiča, na samotných dverách, čelnom skle, v motorovom priestore alebo kufri. 

Číslo VIN je tiež uvedené v dokumentoch týkajúcich sa konkrétneho vozidla, napríklad v technickom preukaze, servisnej knižke, poistnej zmluve, kúpno-predajnej zmluve, žiadosti o pridelenie evidenčného čísla a podobne. 

Ako overiť VIN?

Pri kúpe jazdeného vozidla je dôležité si VIN overiť. Na internete sa nachádza hneď niekoľko bezplatných alebo platených služieb, kde môže kupujúci VIN zadať a skontrolovať jeho históriu - aká je jeho servisná história, či vozidlo nebolo kradnuté alebo poskladané z viacerých áut. 

Nie všetky údaje sa však nachádzajú na internete, v týchto prípadoch je potrebné sa obrátiť na autorizované firmy alebo strediská STK.