Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Úžitkové vozidlo

Čo je úžitkové vozidlo?

Úžitkové vozidlo  je  druh motorového vozidla, ktoré je svojou konštrukciou určené pre dopravu nákladu a jeho hmotnosť nepresahuje 3,5 tony  (nákladný automobil kategórie N1). 

Naproti tomu osobné vozidlo   je vozidlo, ktoré je konštruované iba pre prepravu sediacich osôb, a to najviac deviatich (vrátane vodiča), pričom priestor pre batožinu nesmie byť väčší než priestor pre cestujúcich. Do tohto priestoru sa nezapočítava priestor získaný sklopením alebo prechodnou demontážou sedačiek (osobný automobil kategórie M1). 

Poistenie úžitkových vozidiel vozidiel

Poistenie úžitkových vozidiel je možné zjednať pre nákladné (úžitkové) motorové vozidlá do najväčšej povolenej celkovej hmotnosti 3 500 kg (kategórie N1), a to ako povinné zmluvné poistenie alebo ako   havarijné poistenie vozidiel