Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Ujma

Čo je ujma?

Ujma je iný výraz pre škodu, teda hmotnú alebo nehmotnú stratu na majetku, zdraví, právach alebo dobrom mene fyzickej alebo právnickej osoby. V širšom význame sa škodou označuje aj poistná udalosť.

Spôsobená škoda môže mať charakter finančnej straty, ale aj morálnej, majetkovej, zdravotnej alebo inej ujmy. Pri škode na zdraví sa charakterizuje bolesť ako ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.

Pri zavinení sa skúma rozsah zodpovednosti a otázka úmyselného alebo neúmyselného spôsobenia ujmy. Finančným vyjadrením ujmy je výška škody.