Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Trh povinného zmluvného poistenia

Čo je trh povinného zmluvného poistenia?

Trh  povinného zmluvného poistenia   alebo trh PZP je súhrn vozidiel, ktorým vznikla povinnosť uzatvoriť PZP a poisťovní uzatvárajúcich zmluvy PZP.

Poisťovne na trhu PZP

Povinné zmluvné poistenie neposkytuje každá poisťovňa na Slovensku. Podľa zákona o PZP môže byť  poisťovateľom poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu alebo zahraničná poisťovňa, ktorá je oprávnená vykonávať poistenie zodpovednosti na území Slovenskej republiky na základe osobitného predpisu (zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve). 

Momentálne pôsobí na trhu PZP 11 poisťovní, a to: 

 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.,

 • AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu,

 • ČSOB Poisťovňa, a. s.,

 • Generali Poisťovňa, a. s.,

 • Generali Poisťovňa, a. s. odštepný závod Genertel,

 • Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu,

 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,

 • KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group,

 • UNION poisťovňa, a. s.,

 • UNIQA poisťovňa, a. s.,

 • Wüstenrot poisťovňa, a. s.