Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Technický začiatok poistenia

Čo je technický začiatok poistenia?

Technický začiatok poistenia je imaginárny dátum začiatku poistenia vypočítaný pri úpravách poistenia a pri prepočte poistných rezerv na upravený druh poistenia. Začiatok poistenia teda nemusí byť zhodný s technickým začiatkom poistenia.

Technický začiatok poistenia je deň uvedený ako začiatok poistenia v poistnej zmluve, ktorý je zároveň dátumom splatnosti prvého poistného alebo jednorazového poistného. Ak má poistenie určený technický dátum začiatku poistenia iný, ako je začiatok poistenia, potom sa výročný deň začiatku poistenia určuje podľa technického dátumu začiatku poistenia.

Poistný rok v tomto prípade je časový interval obsahujúci 365 dní. Začína sa nultou hodinou dňa, ktorý sa číslom zhoduje s dňom a mesiacom technického začiatku poistenia a končí sa uplynutím 365 dní. V prestupnom roku sa interval upravuje na 366 dní.