Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Technický rok

Čo je technický rok? 

Technický rok  znamená časové obdobie  12 po sebe idúcich mesiacov (napríklad apríl - marec). Okrem technického roka poisťovníctvo definuje aj tzv. kalendárny rok, teda obdobie od 1. januára do 31. decembra daného roku.   

Technický vs. kalendárny rok 

Pri technickom roku sa poistné obdobie začína dňom začiatku poistenia (napríklad dňom začiatku poistenia zodpovednosti) a trvá jeden rok (teda napríklad od 25.5.2021 do 24.5.2022). Pri kalendárnom roku trvá poistné obdobie vždy do konca daného kalendárneho roka, teda do 31.12. a nasledujúce poistné obdobie sa začína od 1.1. nasledujúceho roka. 

Poistné zmluvy sa v súčasnosti uzatvárajú spravidla na technický rok, pretože poisťovne od produktov uzatváraných na kalendárny rok postupne ustúpili.