Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Svedok dopravnej nehody

Kto je svedok dopravnej nehody?

Svedok dopravnej nehody je  fyzická osoba, ktorá videla vznik a priebeh  dopravnej nehody. Ide pritom o účastníka dopravnej nehody, ktorý sa na dopravnej nehode zúčastnila pasívne. 

Povinnosti účastníka dopravnej nehody

Medzi povinnosti účastníkov dopravnej nehody patria:

  • ohlásiť dopravnú nehodu polícii,

  • poskytnúť zranenej osobe alebo osobám prvú pomoc podľa svojich schopností a možností,

  • bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,

  • zotrvať na mieste nehody   do príchodu polície, 

  • zdržať sa konania, ktoré by mohlo byť na ujmu vyšetrenia nehody, 

  • umožniť obnovenie cestnej premávky, 

  • poskytnúť polícii súčinnosť pri objasňovaní dopravnej nehody a ďalšie.