Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Sprostredkovateľ poistenia

Kto je sprostredkovateľ poistenia?

Sprostredkovateľ poistenia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá za peňažnú odplatu alebo za nepeňažnú odmenu vykonáva sprostredkovanie poistenia - teda uzatvorenie poistnej zmluvy - medzi poisťovňou a poistníkom. 

V súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve je v súčasnosti preferovaný pojem finančný sprostredkovateľ, resp. finančný agent v sektore poistenia a zaistenia. Uvedený zákon reguluje vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v niekoľkých sektoroch, medziiným aj v oblasti poistenia a zaistenia.